Misión

Somos una entidad pública autónoma y gratuita que ejerce una función técnica de carácter social, con el propósito de garantizar el derecho de defensa asegurando la plena aplicación de las garantías del debido proceso, a través de una intervención oportuna en todas sus etapas.

El Instituto de la Defensa Pública Penal, desarrolla sus atribuciones con fundamento en el derecho de defensa que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios Internacionales ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos, la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, así como en su Ley de creación, reglamentos, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.


Achike k’o chi nqab’än (K’aqchikel)

Ri saqamaq’ nusipaj kito’ik ri winaqi’ roma ma jun retal pwaq nuk’utuj chike richin ri taq jalajoj winaqi’ ri ek’o pa taq tinamit richin ri iximulew, richin keri nkiya’ ta kiq’ij chuqa’ kejqalem xtik’waj ta k’a pa rub’eyal ri solik ri kimak pa jalajoj peraj rusolixik ri samaj. Ronojel ri samajb’äl nb’än pa ruk’u’x ri retal tzij tzib’an pa taqanem tzij ko pa iximulew chuqa ri etzib’an pa lajk’wan ya’, ri jalajoj samaj achi’el nub’ij ri taqanem tzij richin ri qaiximulew xtiya ta k’a rejqalem ruch’ojib’äl k’aslemal, achi’el nub’ij ri qacholk’aslemal.


A’ k’wel b’inchit (Mam)

Awe qejiy ch’uq a nqo ak’nen kyj kyoklen xjal, ex mya chjon mojb’il, tuntzin ayi xjal a nti kypwaq te chojb’il jun ajkolel at tle mjojilkye, aj txixkye jun il kyj es tun tpon baj. Iltzin tij tu’n tkub’ nimetjo a nk’man a Kawb’il te Tnam te Pa’xil , ex kawb’il te kyoklen xjal, exsin kawb’il kyj qya ex no ti’ il kyj qya a tzenky nchi kub’ b’yon. Tunzin tnimsitjo a kolb’il kyj xjal.


Li tento sa’ qa b’een (K’eqchi)

Laa’o jun xch’uut li chaqrab’ yal xjunes naril rib’ ut nak’anjelak chi si matan, naxb’aanu xk’anjel chi tuqtu ru cho’q re li komonil, re naq ta’uxmanq rilb’al xb’eeresinkil li chaqrab’ re kolok ix, re naq xb’aanunkil chi junpaat li k’anjel sa’ xjunil li xraqal. Li qa ch’uut naxk’anjela rik’in xkuutulal rix li chaqrab’ re li kolok ix li wan sa’ li xnimal xhuil chaqrab’ re li tenamit Watemaal, eb’ li sum k’uub’ ut eb’ li k’uub’anb’il xb’aan k’ila tenamit sumenb’il xb’aan Watemaal chirix xk’ulub’eb’ li poyanam ut chirix li chaqrab’ naraqok rix kamsink ixq ut chi xjunil chik li rahilal n’auxk reheb’, jo’ajwi’ sa’ xchaqrab’il li xtiklajik, xsum chi’il xchaqrab’, na’el chaq sa li sumk’uub’ re li tuqtuukilal.


Chakumen (K’iché)

Uj q’atb’al tzij, rech ri tinimit, man kaqata ta pwaq che ri qachak, ujto’l rech ri tinimit rech kujtob’ che kito’ik kib’ ri winaq, rech qas tzij kariqitaj ri utz laj q’atb’at tzij. We q’atb’al tzij kunb’an ri uchak xe’ raqan uq’ab’ ri nim taqanib’al wuj re siwan tinamit, ri kub’ij chi taqalik kuto’ rib’ ri winaq, ri taqanik b’anom cho uwach ulew ri uk’amom uq’ab’ Ixim Ulew pwi’ ri yatal che ri winaq, ri taqanik pwi’ ri b’anow k’ax chike ri ixoqib’, nik’aj taq ch’o’j chik kab’an che ri ixoq, je’ xuquje’ che ri taqanik xk’iyirisanik, pa ruxlab’il ri pach’um tzij pwi’ ri jamaril.